Mijn favorieten

Woning taxatie

Er zijn veel redenen denkbaar waarom u een onafhankelijk taxatierapport nodig heeft. Natuurlijk bij verkoopbeslissingen, maar ook bij hypotheekaanvragen (NWWI taxatie), voor fiscale doeleinden (bijv. bij successieaangifte en overdracht aan kinderen) en bij echtscheiding. Mensen denken meestal alleen aan de uiteindelijke schatting van de waarde van een woning.

 Een goede taxatie kent echter veel meer belangrijke onderdelen. Een duidelijke en correcte omschrijving van het gehele object, waarbij perceelsgrootte en inhoud vermeld zijn. De staat van onderhoud dient gewogen te worden. Wat zijn de gebruiksmogelijkheden en welke vergunningen zijn al dan niet aanwezig? Wat is de bouwkundige staat? Hoe zit het met de bestemmingsplannen?
Allemaal vragen waar een taxatierapport antwoorden op dient te geven. Er wordt onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid en milieuaspecten. We kijken nauwkeurig naar de invloed van zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen. Na weging van alle belangrijke factoren en toepassing van objectvergelijking wordt door ons zorgvuldig het taxatiecijfer vastgesteld.

Voor financiering is meestal een speciale gevalideerde NWWI taxatie vereist. Wij zijn gespecialiseerd in een slagvaardige uitvoering.
 
 
Indien gewenst verzorgen wij u

binnen 24 uur een taxatierapport 040 - 2 444 77 0